top of page

 Full leg wax $45
 Half leg wax $25
 Arms wax $30
 Underarm wax $15
 Face wax $18
 Eyebrow wax $18
 Bikini wax $30
 Bikini & Upper panties wax $40
 

 Small area wax $10
 Eyebrow & Face wax $30
 Half leg & Bikini wax $50
 Lower Back wax $20
 Tummy wax $20
 Buttocks wax $30
 Full Back wax $45
 
 

bottom of page